Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1519/13 - Wyrok NSA z 2014-06-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1928/13 - Wyrok NSA z 2014-07-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia z naruszeniem prawa

I OSK 718/13 - Wyrok NSA z 2014-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I OSK 2637/12 - Wyrok NSA z 2014-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I OSK 2684/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

Skargi kasacyjne Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Skarbu Państwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 437/14 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności czasowej

I OSK 2689/13 - Wyrok NSA z 2015-08-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1293/13 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2452/14 - Wyrok NSA z 2015-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 348/14 - Wyrok NSA z 2015-10-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3