Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

II GZ 648/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy określenia szacunkowej wartości rekomp...

I OZ 270/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II OZ 1195/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oku, znak : [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej pozwolenia na real...

II OZ 1049/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znak: [...] w przedmiocie s...

II OZ 1048/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [....

II OZ 1050/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [....

I OZ 212/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 213/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1250/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II GZ 211/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania i wypłacenia rekompensaty postanawi...
1   Następne >   3