Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

II GSK 1898/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozbawienia uprawnień zawodowych

II GSK 465/13 - Wyrok NSA z 2014-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

II GSK 1869/12 - Wyrok NSA z 2014-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

II GSK 397/13 - Wyrok NSA z 2014-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych

II GSK 1282/14 - Wyrok NSA z 2015-07-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego

II GSK 2342/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wydania dyplomu kapitana

II GSK 1330/14 - Wyrok NSA z 2015-07-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie kary dyscyplinarnej wobec rzeczoznawcy majątkowego

II GSK 2742/14 - Wyrok NSA z 2016-05-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

II GSK 2443/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych

II GSK 2709/14 - Wyrok NSA z 2016-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej
1   Następne >   2