Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Uzasadnienie X

II SA/Łd 1323/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie wykonania urządzeń melioracyjnych

II SA/Kr 574/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

I SA/Ke 561/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-12

Wniosek w przedmiocie podatku rolnego na 2012 r.

II SA/Bk 630/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych odpisów z akt postępowania uwłaszczeniowego

II SA/Bd 698/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-12-07

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 590/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 415/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-19

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku

II SA/Po 488/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy;

II SA/Po 489/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy;
1   Następne >   +2   6