Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Kr 1167/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-14

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody nr: [...] o zatwierdzenie projektu budowalnego i udzielenie pozwolenia na budowę

III SA/Łd 626/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-11-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności pisma Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki

II SA/Po 733/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-14

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

II SA/Bd 830/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 793/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w przedmiocie przyjęcia gminnego programu osłonowego

II SA/Po 549/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-30

Wniosek w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego

II SA/Po 691/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-30

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OZ 1310/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 1319/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SA/Kr 874/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-14

Skarga D.J. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   31