Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Wr 12/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 73/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 91/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie anulowania czynności materialno

II SA/Wr 179/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego nr [...] na szczególne korzystanie z wód rzeki O. dla potrzeb małej elektrowni wodnej (MEW A) zlokalizowanej w O. na K. R.

III SA/Wr 133/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wymeldowania J. P. z pobytu stałego

II SAB/Wr 10/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

III SA/Wr 148/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie anulowania czynności materialno

III SA/Wr 756/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 180/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy zameldowania na pobyt stały

III SA/Wr 185/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy zameldowania na pobyt stały
1   Następne >   2