Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

II GZ 321/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

II GZ 215/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

II GSK 5295/16 - Wyrok NSA z 2018-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 2238/16 - Postanowienie NSA z 2018-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 3905/16 - Wyrok NSA z 2017-07-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 948/18 - Wyrok NSA z 2018-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 2238/16 - Wyrok NSA z 2018-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 1592/18 - Wyrok NSA z 2018-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 4919/16 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

II GZ 124/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku F. I. P. Spółki z o.o. w T. w przedmiocie wymierzenie Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1   Następne >   3