Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Gl 568/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie wymeldowania

III SA/Gd 521/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 821/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

IV SA/Po 20/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 485/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 485/09

II SA/Gl 1137/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku W. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata

III SA/Łd 543/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

II SA/Ol 733/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Gd 206/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   100