Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 862/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2397/11 o

I OZ 885/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 865/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 1142/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2398/11

I OZ 678/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Rzeszowie w przedmiocie nierozpoznania odwołania

I OZ 306/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 756/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak; [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

I OZ 268/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 886/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 84/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy wglądu do akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów
1   Następne >   2