Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2088/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 845/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 21 sierpnia 2013 r. sygn., akt II SA/Gd 383/13 odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości gruntowej w terminie

I OZ 180/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy odstąpienia od zwrotu bonifikaty

I OSK 543/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-04

Wniosek S. K. i L. K. - wspólników Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług K. spółka cywilna w Krakowie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej S. K. i L. K. - wspólników Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług K. spółka cywilna w Krakowie od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi S. K. i L. K. - wspólników Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług K. spółka cywilna w...

I OSK 780/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

I OSK 544/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej pos...

I OSK 545/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej post...

I OSK 1713/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-23

Wniosek P. S.A. z siedzibą w P. o wstrzymanie wykonania decyzji SKO w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...] listopada 2012...

I OSK 53/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OZ 98/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   2