Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 142/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu w sprawie z wniosku R.P. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy [..]a Starostą Powiatu [..] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego podziału nieruchomości