Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 748/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. F. i M. F. o wznowienie postępowania sądowego

I OZ 829/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-13

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w L.,...

I OSK 871/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. M. i H. M. na postanowienie SKO w W. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem o zawieszeniu postępowania administracyjnego

I OZ 727/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 353/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

I OZ 93/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej

OSK 1008/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi Nr [...]

OSK 464/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

OSK 187/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie podziału nieruchomości

OSK 123/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zamościu w przedmiocie opłat adiacenckich
1   Następne >   +2   4