Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1885/18 - Wyrok NSA z 2019-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I OSK 1388/17 - Wyrok NSA z 2019-03-27

Skargi kasacyjne C. w W. oraz A. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg C. w W. oraz A. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie użytkowania wieczystego nieruchomości