Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1421/17 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1388/17 - Postanowienie NSA z 2019-05-15

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie użytkowania w...

II GSK 1885/18 - Wyrok NSA z 2019-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I OSK 484/18 - Wyrok NSA z 2019-07-11

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

VI SA/Wa 1555/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I OSK 2583/17 - Wyrok NSA z 2019-08-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 2385/15 - Wyrok NSA z 2019-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...]...

I OSK 2210/17 - Wyrok NSA z 2019-12-10

Skargi kasacyjne D.S. i E.G. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg D.S. i E.G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie wydania orzeczeń z naruszeniem prawa oraz częściowe stwierdzenie ich nieważności

I OSK 972/18 - Wyrok NSA z 2019-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania prawa własności czasowej

I OSK 3117/18 - Wyrok NSA z 2019-12-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2