Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

II SA/Wr 915/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

II SAB/Sz 159/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-02-01

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Gd 111/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Polski

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-04

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

I SA/Wa 40/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Gd 22/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju

II SAB/Wr 14/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-11

Sprawa ze skargi S. H. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   5