Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OW 162/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania J. i K. małżonków W. od decyzji Starosty Powiatu Grójeckiego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

I OZ 856/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. F. i M. F. o wznowienie postępowania sądowego

II SA/Bk 398/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 1892/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 1892/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-23

Skarga P. L. i A. H. na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 20/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 638/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności

II SA/Sz 658/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1887/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości

I SA/Wa 1892/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   +2   5