Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

IV SA/Po 252/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1331/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 597/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 67/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-06

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 182/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w K. przy ul. Ś.

II SA/Wr 39/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia z urzędu postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej we W. przy ul. [...]

II SO/Po 5/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

II SA/Gl 736/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 94/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Go 702/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   4