Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Bd 391/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-07-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przyznania prawa własności działki postanowił ustanowić radcę prawnego

II SA/Gd 655/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Wr 19/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L.

II SA/Sz 660/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości

II SO/Sz 5/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na Prezydenta Miasta w przedmiocie wymierzenia grzywny

II SAB/Sz 132/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-08-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie złożenia oświadczenia woli

II SO/Sz 5/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta

II SA/Kr 2/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A.F. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie Nr: II SA/Kr 811/03

I SA/Wa 1888/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy uchylenia i zmiany ostatecznej decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 37/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego przyznania własności nieruchomości
1   Następne >   3