Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Ol 928/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-04-07

Sprawa ze skargi A.U. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta wyroku WSA w Olsztynie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności I. wymierza Prezydentowi Miasta grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); II. przyznaje adwokat od Skarbu Państwa - WSA w Olsztynie wynagrodzenie w kwocie 240 zł. (dwieście czterdzieści złotych) netto powiększone o należy podatek VAT, ty...