Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SAB/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi K.L. na przewlekłość SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 938/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 626/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-18

Skarga A. C. na decyzję SKO [...] w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego

I SA/Wa 938/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 920/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 926/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 625/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 626/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 625/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-15

Skarga C. C. na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1138/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   2