Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Gd 865/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

IV SA/Po 1068/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bk 314/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie orzeczenia o obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 1656/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 926/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Po 1061/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2141/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Po 849/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zwrotu równowartości bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1559/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Gd 130/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   3