Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Kr 1559/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1956/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 111/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności