Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 505/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Łd 523/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Bd 67/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-03-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym na postanowienie SKO w przedmiocie sprostowania omyłki rachunkowej postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

II SA/Rz 1120/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-04

Wniosek w przedmiocie bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Łd 408/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

II SA/Gl 558/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-06

Skarga M. G. i E. G. na decyzję SKO w B. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 505/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w odpowiadające im udziały we współwłasności

I OZ 864/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Kr 1559/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Gd 676/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-12-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   3