Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Sz 1047/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-22

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Gd 567/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 926/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-14

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 2332/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 935/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwestii wniosków strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz o zawieszenie postępowania