Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Ke 930/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 1136/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 1320/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gd 547/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 786/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości

II SA/Łd 1077/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Lu 14/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

II SA/Kr 1674/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-28

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 210/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody zdnia28 listopada2012r.; znak: [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1673/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-21

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   3