Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1064/14 - Wyrok NSA z 2016-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy udzielenia zwolnienia z zakazu

II OSK 1210/14 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 1154/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1208/14 - Wyrok NSA z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w przedmiocie odmowy cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki

II OSK 1668/14 - Wyrok NSA z 2016-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

II OSK 1918/14 - Wyrok NSA z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 2844/14 - Wyrok NSA z 2016-07-26

Skargi kasacyjne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 2561/14 - Wyrok NSA z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rowu melioracyjnego oczyszczonych ścieków oddalono skargę kasacyjną.

II OSK 2320/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w przedmiocie utrzymania urządzenia wodnego

II OSK 3284/14 - Wyrok NSA z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy zwolnienia z zakazów
1   Następne >   3