Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 193/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie ustalenia zakresu i terminu prac związanych z konserwacją urządzeń melioracji wodnej

II OZ 435/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu o odmowie wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej [...] w przedmiocie nakazu wykonania konserwacji rowu melioracji wodnej szczegółowej

II OZ 221/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg T. w W. i O. w M. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej , nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego