Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

III OSK 2929/21 - Wyrok NSA z 2021-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie rozpoznania wniosku

III OSK 4061/21 - Wyrok NSA z 2021-10-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty zmiennej za usługę wodną

III OSK 4290/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia wysokości opłaty stałej za usługi wodne

III OSK 4965/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia wysokości opłaty stałej za usługi wodne

III OSK 6194/21 - Wyrok NSA z 2021-10-12

Sprawa ze skargi kasacyjnej H.P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu H.P. od decyzji Prezesa Wód Polskich , nr [...] w przedmiocie nakazu przywrócenia stanu pierwotnego urządzenia wodnego

III OSK 661/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych do wypełnienia czaszy zbiornika oraz podtrzymyw...

III OSK 4813/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia wysokości opłaty stałej za usługi wodne

III OSK 4088/21 - Wyrok NSA z 2021-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych

III OSK 4089/21 - Wyrok NSA z 2021-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych

III OSK 3286/21 - Wyrok NSA z 2021-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w przedmiocie określenia opłaty zmiennej za usługi wodną
1   Następne >   +2   4