Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1939/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zwolnienia od zakazu określonego w prawie wodnym.

II SA/Ke 88/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

IV SA/Wa 1273/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 2248/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zmiany pozwolenia wodnoprawnego

VII SA/Wa 2031/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie legalizacji urządzenia wodnego

VII SA/Wa 2228/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia linii brzegu