Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Rz 504/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Łd 297/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy wydania decyzji w sprawie przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Kr 1280/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania czynności

II SA/Bk 459/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-09-18

Skarga J. N. na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działce i umorzenia postępowania przed organem I instancji

II SA/Lu 887/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazania przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Rz 929/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-11-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia,

II SA/Łd 989/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie oraz zobowiązania do wykonania urządzenia zapobiegającego szkodom

II SA/Kr 1425/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stosunków wodnych

II SA/Lu 45/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie nakazania wykonania urządzeń odprowadzających wody opadowe

II OZ 879/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Skierniewicach , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom na gruncie
1   Następne >   +2   +5   7