Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 874/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 93/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

II SA/Lu 576/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Lu 299/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Rz 407/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie na skutek wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania tej decyzji

II SA/Rz 93/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-02-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

II SA/Lu 26/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego działki poprzez wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Rz 504/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Lu 575/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej nakazania przywrócenia stosunków wodnych

II SA/Lu 589/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie
1   Następne >   2