Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Kr 269/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-11

Sprawa ze skargi B.K. i J.K. na pismo Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie niepodjęcia działań w zakresie prac zabezpieczających

II SAB/Kr 57/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K.

II SA/Kr 1417/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi Zakładu Usług Komunalnych w P. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego [...]

II SA/Kr 506/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-04

Sprawa ze skargi Gminy Ś. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki [...] dla aglomeracji ż[...] na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Ż.

II SAB/Kr 241/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego

II SAB/Kr 241/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 504/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-13

Sprawa ze skargi Gminy J. i Gminy K. na rozporządzenie nr [...] Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w sprawie ustalenie strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki K. dla aglomeracji żywieckiej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ż. I.

II SA/Kr 319/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

II SA/Kr 449/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie ustalenia odcinka linii brzegu potoku [...] pomiędzy działką nr [...] a działką nr [...] w L.

II SA/Kr 450/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   +2   +5   +10   17