Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1809/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 470/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 612/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego we W. [...] marca 2010 r. nr EWU (nieczytelny) w przedmiocie waloryzacji emerytury wojskowej

I SA/Wa 1414/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1734/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przekazania prawa własności nieruchomości przysługującego gminie na rzecz miasta na prawach powiatu

I OZ 797/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury oku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 743/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SAB/Wa 223/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 147/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1219/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę nieodpłatnie własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   50