Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 92/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 182/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa ...

I OSK 1712/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I OZ 879/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości