Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1569/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I OSK 1053/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I OSK 2701/14 - Wyrok NSA z 2016-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1163/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości

I SA/Wa 1791/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości z dniem 1 stycznia 1999 r.