Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 594/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zarządza pozostawić bez rozpoznania wniosek o przyznanie prawa pomocy.

I SA/Wa 233/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1472/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2896/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r . własności nieruchomości przez gminę

I SA/Wa 2675/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 1472/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 315/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 151/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 268/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie skargi H. W. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1471/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   4