Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 83/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej A.B. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi A.B. na przewlekłość postępowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1086/13 - Wyrok NSA z 2015-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości drogowej

I OSK 83/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-17

Sprawa ze skargi kasacyjnej A.B. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi A.B. na przewlekłość postępowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1273/13 - Wyrok NSA z 2015-02-12

Skargi kasacyjne T. Z. oraz T. B. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg T. Z. oraz T. B. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 1354/13 - Wyrok NSA z 2015-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OZ 139/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 24 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 2741/13 o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 2103/14 - Wyrok NSA z 2015-05-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia przez gminę własności nieruchomości drogowej

I OSK 2160/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I OSK 2782/13 - Wyrok NSA z 2015-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I OSK 3093/14 - Wyrok NSA z 2015-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości
1   Następne >   3