Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OSK 1726/13 - Wyrok NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez powiat prawa własności nieruchomości