Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1020/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia mienia z mocy prawa z dniem 1 stycznia1999 r.

I OSK 2040/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

I OZ 182/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa ...

I OSK 1104/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 1477/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 1428/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OSK 1522/14 - Wyrok NSA z 2016-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem [...] stycznia 1999 r. przez gminę nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I OSK 1842/14 - Wyrok NSA z 2016-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości przez powiat

I OSK 1053/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I OSK 2764/14 - Wyrok NSA z 2016-07-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   3