Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 3/16 - Wyrok NSA z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań

II OSK 186/16 - Wyrok NSA z 2017-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 4/16 - Wyrok NSA z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Toruniu w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

II OZ 969/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustanowienia pomników przyrody

II OSK 58/16 - Wyrok NSA z 2017-09-13

Skargi kasacyjne '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą oraz '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą oraz '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą na uchwałę Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr [...] w przedmiocie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla Województwa Warmińsko

II OZ 847/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 877/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia i umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 853/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wykonania obowiązku usunięcia odpadów

II OZ 846/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II OZ 869/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 490/17 ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   6