Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 849/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Czerwonak w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu

II OZ 1078/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skarg E. F., F. B., A. B., A. M., T. P., A. K., B. F., A. C., S. J., T. K., A. S., W. Ł., J. H., W. G., Z. K., J. B., G. W. na decyzję SKO w B.-B. z [....

II OSK 1191/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia kary za usunięcie bez zezwolenia drzew

II OSK 1258/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie naliczenia opłaty za składowanie odpadów

II OSK 1262/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie naliczenia opłaty za składowanie odpadów

II OSK 1261/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie naliczenia opłaty za składowanie odpadów

OSK 71/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Płońsku w przedmiocie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy

II OZ 59/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO we ...

II OSK 1311/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie naliczenia opłaty za składowanie odpadów

II OZ 505/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   +5   7