Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OW 13/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w przedmiocie wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania

III OW 185/21 - Postanowienie NSA z 2022-04-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie usunięcia odpadów