Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Rada Miasta X

II OZ 549/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-07

Skarga (pkt I) i o umorzeniu postępowania sądowego wywołanego wnioskiem o przyznanie prawa pomocy (pkt II) w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogardzie w przedmiocie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Nowogard

II OZ 282/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecina , [...] w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina