Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 76/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu nr 745/2006 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

II OSK 2462/15 - Wyrok NSA z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta G.

II OSK 2748/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy [...]