Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 223/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum

II SA/Op 459/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie przekształcenia organizacyjnego szkoły

II SA/Op 411/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum

II SA/Op 447/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie likwidacji publicznego gimnazjum

II SA/Op 457/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie likwidacji szkoły

II SA/Op 458/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie likwidacji szkoły

II SA/Op 413/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w przedmiocie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego