Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Lu 729/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie odmowy przyznania stypendium szkolnego

IV SA/Wr 130/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego dla D. H.

III SA/Kr 5/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-11

Wniosek Z. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. Ś. na pismo SKO nr [...]

II SA/Bd 1000/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu kosztów dojazdu do szkoły postanowił zwolnić od kosztów sądowych

II SA/Sz 288/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego

III SA/Lu 729/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie odmowy przyznania stypendium szkolnego

I SA/Wa 466/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie stypendium szkolnego

VIII SA/Wa 133/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

III SA/Kr 296/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-09

Wniosek w przedmiocie stypendium szkolnego

IV SA/Gl 42/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia celem zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata
1   Następne >   +2   +5   +10   12