Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 634/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OZ 205/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 20 grudnia 2013 roku, sygn. akt IV SA/Wa 2638/13 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Wojewody Małopolskiego z [...] października 2012 r. Nr [...] w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z [...] września 2013 roku nr [...] w przedmiocie ustalenia lokaliza...