Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 781/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr ... w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy; w zakresie skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjne...