Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 2000/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 2007/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy