Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II OSK 1240/16 - Wyrok NSA z 2016-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego